Fagkunnskap gir trygghet

Velger du en godkjent håndverker, vil det kunne koste noe mer i første runde. Men tar du i betraktning kostnadene som kan oppstå, fordi en ikke godkjent håndverker gjør grove feil, kan regningen fort bli høy. Godkjenninger og merker finnes for å gjøre det tryggere for deg som forbruker.

Kompetansesjekk.no er et samarbeid mellom Mesterbrev, Fagrådet for våtrom og Direktoratet for byggkvalitet. Alle disse har hver sin godkjenningsordning som beskriver fagkompetansen til håndverkeren. 

Godkjent våtromsbedrift

Godkjent våtromsbedrift er en ordning etablert av Fagrådet for våtrom (FFV) for å sikre at våtrom bygges eller rehabiliteres på best mulig måte. Ordningen baserer seg på FFVs utdanning i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN), som er et verktøy for både å planlegge og bygge våtrom. Man må bestå en egen eksamen og søke spesielt for å kunne kalle seg Godkjent Våtromsbedrift.

Fagrådet for våtrom (FFV)

Sentral Godkjenning

Når håndverkeren har sentral godkjenning, vet du at bedriften har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset bedriftens aktiviteter i byggenæringen. Sentral godkjenning er en frivillig ordning for foretak som søker kommunen om ansvarsrett i byggesaker som krever søknadsplikt.

Direktoratet for byggkvalitet driver ordningen med sentral godkjenning.

Mesterbrevordningen

Formålet med mesterbrevordningen er å sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene. Videre skal den sikre etablering og sunn drift av bedriftene, samt ivareta forbrukernes interesser. For å søke om mesterbrev må man ha fag- eller svennebrev i et mesterfag, arbeidet i mesterfaget i minst 6 år, alternativt minst 2 år etter fag- eller svenneprøve, samt bestått eksamenene i mesterutdanningen eller tilsvarende.

Mesterbrevordningen